ชื่อโครงงาน  การพัฒนาเว็บเพจ  เรื่อง ดอกไม้ประจำฤดู 

ชื่อผู้ทำโครงงาน

1 ด.ช. เฟรินส์         ภู่ทอง             ม.3/12  เลขที่  9   ประธาน

2 ด.ช.รพินทร์         ประทีปชัย       ม.3/12  เลขที่   12 รองประทาน

3 ด.ช.จิรวัฒน์         จิตรกานต์วงศ์ม.3/12  เลขที่  3     เลขา

 

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

1 อาจารย์   อภิญญา    นาคใหญ่

 

ที่มาและความสำคัญของโครงงาน (หลักการและเหตุผล)

               ปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่มักจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยเข้าหาธรรมชาติให้มากที่สุดอาจจะเป็นการท่องเที่ยวตามธรรมชาติซึ่งส่วนใหญ่จะได้รับความเพลิดเพลินจากการชมต้นไม้และดอกไม้โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่มีดอกไม้ตามฤดูกาล เช่นดอกกระเจียวจะสวยงามในฤดูฝน เป็นต้น จึงจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทการพัฒนาเวบเพจเรื่อง ดอกไม้ประจำฤดูขึ้น เพื่อให้ผู้ที่สนใจและชื่นชอบท่องเที่ยวชมธรรมชาติตามฤดูกาลได้ทราบว่า ฤดูกาลใดมีดอกไม้อะไรที่สวยงามในฤดูนั้น เช่น ฤดูหนาว ดอกเบญจมาศเป็นต้น และยังสามารถที่จะนำดอกไม้ประจำฤดูนี้ไปปลูกไว้ชมเองที่บ้านได้ อีกด้วย

 

จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า (วัตถุประสงค์)

1.  เพื่อทราบถึงประวัติความเป็นมาของดอกไม้ประจำฤดู

2. เพื่อทราบถึงดอกไม้ประจำฤดู

3. เพื่อทราบวิธีการปลูกดอกไม้ประจำฤดู

4. เพื่อให้ทราบถึงวิธีการดูแลรักษา ดอกไม้ต่างๆ

5.เพื่อทราบถึงสถานที่ต่างๆที่เดี่ยวกับดอกไม่ประจำฤดูนั้น

6. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการทำเว็บเพจ  

สมมุติฐานของการศึกษาค้นคว้า

         ทำให้เราได้รู้รู้และเข้าใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับดอกไม้ต่างๆและทำให้คนที่ดูมีความสุขกับธรรมชาติของดอกไม้ความสวยงามของดอกไม้

วิธีดำเนินการ

1 วัสดุ

     -คอมพิวเตอร์

     -อินเตอร์เน็ต

     -โปรแกรมต่างๆ อาทิ  พราวเวอร์พ้อย  เป็นต้น

 2 แนวการศึกษาค้นคว้า

    -ทำตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ได้วางแผนไว้

     -เน้นข้อมูลและเนื้อหา

     -หาข้อมูลให้กว้างขวางมากขึ้น

  แผนการปฏิบัติงาน

          1ระยะเวลาดำเนินการ (1มิ.ย.-31ส.ค.)

ลำดับที่

รายการ

วัน/เดือน/ปี

หมายเหตุ

1

ศึกษารูปแบบโครงงาน,

พาวเวอร์พอยเสนอโครงงานเดียว

1/มิ.ย./51-

7/มิ.ย./51

อาจมีการคาดเคลื่อน

2

ทำโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์

7/มิ.ย./51-

13/มิ.ย./51

อาจมีการคาดเคลื่อน

3

ศึกษาหาข้อมูล,และจัดทำเว็บ

13/มิ.ย./51-

1/ส.ค./51

อาจมีการคาดเคลื่อน

4

ตรวจสอบ,แก้ไข

1/ส.ค./51-

30/ส.ค./51

อาจมีการคาดเคลื่อน

5

ส่งคุณครู

31/ส.ค./51

อาจมีการคาดเคลื่อน=

 2งบประมาณที่ใช้ในการทำโครงงาน

             งบประมาณไม่เกิน 150 บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

     -สร้างความพึงพอใจให้กับคนที่เข้ามาดู

     -ให้ความรู้ในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับดอกไม้

    -ได้แสดงความรู้สึกต่างๆที่เรามีต่อธรรมชาติให้คนที่เข้ามาดูได้รับรู้

    -สร้างจิตใต้สำนึกให้กับคนที่เข้ามาดูรักธรรมชาติ

     -ให้คนที่เข้ามาดูเห็นธรรมชาติเป็นสิ่งสำคัญ

เอกสารอ้างอิง/แหล่งการศึกษาค้นคว้า

http://www.bj.ac.th/board/index.php?pack=show&id=315

http://www.panmai.com/Valentine/rose_legend.shtml

http://ecurriculum.mv.ac.th/techno/m3/sara5/com.htm

http://www.geocities.com/chaiyatos/M.2_9.htm

http://203.172.167.50/learnsquare/index.php?mod=Courses&op=course_lesson&cid=1&sid= 

http://seasandsunsky.blogspot.com/2007/06/blog-post.html

Comment

smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

Tweet

#1 By (118.173.227.169) on 2010-05-25 10:48

big smile open-mounthed smile sad smile

#2 By (113.53.244.82) on 2010-08-23 11:14

ดีค่ะ ร้อยร้อยดี

#3 By สาวไทย (122.154.231.17) on 2010-09-14 12:59

Ridzdh <a href="http://ntyemeyirlpy.com/">ntyemeyirlpy</a>, [url=http://zuurcvksxfkv.com/]zuurcvksxfkv[/url], [link=http://ocwgveisukbo.com/]ocwgveisukbo[/link], http://ughtgzvjymom.com/

#4 By kxpbxpcxtan (92.50.43.68) on 2010-10-05 01:54

comment3, camel cigarettes, viagra 25mg buy, handla viagra, köpa levitra, acomplia cheap order, viagra köp, cat prednisolone, florida auto insurance, online dating, cheap nonprescription viagra, cialis, generic viagra india, buy levaquin, alternative female natural viagra, mobile home insurance, köp levitra, aaa auto insurance, buy clomid,

#5 By acomplia buy (202.59.80.153) on 2010-10-05 17:56

comment2, 50mg generic viagra, online physicians cialis, life insurance, cheap rimonabant, california renters insurance, handla viagra, replica watches, health insurance, culpeppers herbal remedies york, lasix 20mg, nolvadex 90 pills, prednisone online, esquisite replicas watches, free canadian dating services, replica automatic watches, discount parliament cigarette, proscar and propecia, viagra, levitra to buy,

#6 By prednisolone side effects (85.254.213.163) on 2010-10-05 18:24

comment6, Acomplia, Viagra,

#7 By Viagra (195.197.188.68) on 2010-10-07 05:16

comment6, panbesy acomplia better, Viagra,

#8 By viagra use (203.196.17.129) on 2010-10-07 09:43

comment5, acomplia sanofi, order viagra,

#9 By order acomplia (211.219.125.98) on 2010-10-07 18:28

comment6, adipex, klonopin.com, gain prednisone weight, Propecia, acomplia, meridia attorney, order viagra,

#10 By meridia without perscription (91.195.183.218) on 2010-10-07 23:28

comment6, order acomplia online, viagra no prescription,

#11 By acomplia usa pharmacy (217.20.138.141) on 2010-10-08 04:39

comment5, Adipex, lasix, antabuse tablet, Klonopin, buy viagra, Zolpidem, acne doxycycline, Prednisone, Lipitor, purchase zimulti acomplia, reductil.com, Retin-A, Levaquin,

#12 By cialis without prescription (124.247.243.211) on 2010-10-08 18:07

comment1, Nexium, overdose on lexapro, viagra pill splitter, Cialis, viagra cost, fincar, valtrex, Acomplia, meridia, buy online viagra, Clomid,

#13 By prilosec or nexium (211.219.125.98) on 2010-10-08 23:08

comment1, Nexium, overdose on lexapro, viagra pill splitter, Cialis, viagra cost, fincar, valtrex, Acomplia, meridia, buy online viagra, Clomid,

#14 By prilosec or nexium (64.22.207.2) on 2010-10-08 23:08

comment2, lasix nursing parameters, nexium, cialis eli lilly, doxycycline 100mg, uses for viagra, lipitor impotence, propecia, valtrex used in dogs, acomplia, cialis online discount, reductil, interaction levaquin naproxen,

#15 By 100 doxycycline mg (195.197.188.68) on 2010-10-09 01:33

comment1, antabuse, klonopin, Viagra, viagra zithromax secure, acomplia cheapest price, 1 diet meridia pill, retin a micro wrinkles,

#16 By cheap rimonabant (72.254.128.201) on 2010-10-09 03:56

comment2, purchase lasix, Antabuse, nexium, accutane long term side effects, Viagra, zolpidem, bad side effects of prednisone, reductil.com,, Phentermine, Rimonabant, clomid,

#17 By Reductil (203.162.131.204) on 2010-10-09 19:01

comment3, valium, Cialis, ordering viagra, acomplia generic usa, cheap cialis.jnsk.com link, Viagra,

#18 By zolpidem (96.46.149.20) on 2010-10-10 00:01

comment3, valium, Cialis, ordering viagra, acomplia generic usa, cheap cialis.jnsk.com link, Viagra,

#19 By zolpidem (82.128.238.165) on 2010-10-10 00:02

comment1, lexapro.com, 2006 doxycycline january mt tb.cgi, Valtrex, acomplia, keywords cialis vardenafil, Levaquin,

#20 By Levaquin (79.172.201.152) on 2010-10-10 02:26

comment2, adipex, buy antabuse, cheap viagra, cialis, effects side viagra, meridia,

#21 By cheap viagra (195.94.11.46) on 2010-10-10 13:01

comment1, order lasix, alcoholism antabuse medication, Lexapro, isotane, Viagra, generic for alprazolam, buy zolpidem, valium.com, Cialis, Prednisone, Viagra, reductil dosage, levaquin, acomplia rimonabant, clomid,

#22 By lipitor (66.54.27.1) on 2010-10-10 15:26

comment1, order lasix, alcoholism antabuse medication, Lexapro, isotane, Viagra, generic for alprazolam, buy zolpidem, valium.com, Cialis, Prednisone, Viagra, reductil dosage, levaquin, acomplia rimonabant, clomid,

#23 By lipitor (190.196.19.132) on 2010-10-10 15:27

comment5, acomplia, viagra.com,

#24 By viagra shelf life (190.210.22.165) on 2010-10-11 01:16

oENIFr <a href="http://vdwgxirfnirw.com/">vdwgxirfnirw</a>, [url=http://ugbcxtxluuys.com/]ugbcxtxluuys[/url], [link=http://vcdepoizqqvw.com/]vcdepoizqqvw[/link], http://iiwdjgohcxss.com/

#25 By wgmlmpq (94.199.48.81) on 2010-10-11 16:30

oENIFr <a href="http://vdwgxirfnirw.com/">vdwgxirfnirw</a>, [url=http://ugbcxtxluuys.com/]ugbcxtxluuys[/url], [link=http://vcdepoizqqvw.com/]vcdepoizqqvw[/link], http://iiwdjgohcxss.com/

#26 By wgmlmpq (178.162.191.91) on 2010-10-11 16:30

comment6, accutane.com, alprazolam side affects, lipitor, Prednisone, valtrex during pregnancy, meridia helath,

#27 By klonopin open (91.195.183.213) on 2010-10-13 08:28

comment4, acomplia, information viagra,

#28 By generic viagra (83.228.89.210) on 2010-10-13 09:47

comment4, reggaeton, viagra kamagra cialis, US Cyclists, levitra fda,

#29 By onepiece (212.121.219.1) on 2010-10-18 20:18

comment5, cialis free sample, newport cigarettes homepage, viagra oral, generic acomplia online, cialis super active 90 pills, Adipex, Cialis, Sex Dating, Dating Services, Levitra, phentermine,

#30 By Adult Dating (216.225.158.65) on 2010-10-19 00:45

comment4, online order viagra, online dating, Discount Cigarettes, newport cigarettes, adult dating uk, Dating Sites, cheap adipex, generic cialis, Rimonabant, adult dating sex, online dating services, cialis levitra,

#31 By cialis (211.219.125.98) on 2010-10-19 02:17

comment1, viagra, cheap cigarettes online, cheap acomplia, catholic dating sites, phentermine 37 5mg, levitra delivered,

#32 By Cialis (69.162.94.218) on 2010-10-19 03:48

comment4, low price viagra, cigarettes, by cialis comment generic powered uri wordpress, acomplia, adult dating new zealand, Dating Sites, viagra soft tabs 90 pills, Rimonabant, portland sex dating personals, phentermine online pharmac y, cialis comparison levitra viagra, gay dating,

#33 By panbesy acomplia better (174.143.247.84) on 2010-10-19 05:17

comment6, viagra, free adult dating sites, order cialis without, Online Dating, newport cheap cigarettes, Viagra, newport cigarettes, cialis genuinerx.net viagra viagra viagra, acomplia, adult dating sites, totaly free dating sites, adipex, order cialis, free oline sex dating, dating services, phentermine without doctors perscription, where to buy levitra,

#34 By cheap legal cigarettes (174.122.84.162) on 2010-10-19 06:45

comment6, viagra, adult dating uk, generic viagra, Cigarettes, Acomplia, free adult dating, sex search dating service, Phentermine, order levitra online,

#35 By completely free dating sites (212.121.219.1) on 2010-10-19 08:15

comment3, viagra, adult sex dating, propecia cialis cialis, newport cigarettes coupons, Viagra, Cigarettes, cialis cialis.asp zebrahaifa.com, Acomplia, adult game simulation dating, on line dating sites, cialis online from, Rimonabant, Viagra, sex dating review, australian online dating services, levitra 180 pills, phentermine, free online gay dating,

#36 By Sex Dating (202.138.120.68) on 2010-10-19 09:48

comment3, viagra, adult sex dating, propecia cialis cialis, newport cigarettes coupons, Viagra, Cigarettes, cialis cialis.asp zebrahaifa.com, Acomplia, adult game simulation dating, on line dating sites, cialis online from, Rimonabant, Viagra, sex dating review, australian online dating services, levitra 180 pills, phentermine, free online gay dating,

#37 By Sex Dating (41.215.233.146) on 2010-10-19 09:48

comment1, newport cigarettes, remonabent, phentermine adipex diet columbus georgia, price of cialis, Rimonabant, 100 gay dating site,

#38 By Adipex (69.172.204.137) on 2010-10-19 12:50

ดีค่ะ ใช้ได้เลยทีเดียว
ก็ o.k. confused smile

#39 By ไร้นาม ไม่ปรากฎ (182.232.146.60) on 2010-12-12 20:22

embarrassed

#40 By 1654 (203.113.116.147) on 2011-01-10 08:31

ก็ดีembarrassed

#41 By แนน (203.172.161.68) on 2011-01-21 13:38

very good d d d

#42 By เมืองนนท์ (182.93.241.17) on 2011-07-11 13:13

มั่วเปล่าเนี่ย

#43 By nopparat (110.77.225.16) on 2011-09-06 09:00

ดีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆbig smile open-mounthed smile sad smile tongue surprised smile wink cry wink question

#44 By กาก (115.87.221.22) on 2011-10-31 11:13

เจ๋ง ค่ะ ๆ ๆ

สุ๊ด ยอด เรย ค่ะ confused smile

#45 By Tean (223.205.140.93) on 2011-11-17 10:17

#46 By ไอ่ คุงญิ๋ น้อย (203.172.214.201) on 2011-11-21 09:07

ผมส่งเมลมาถามเรื่องโครงงาน อยากทราบว่าโครงงานที่คุณทำอยากระดับไหนsurprised smile

#47 By tuwanono_001@hotmail.com (103.7.57.18|182.93.225.161) on 2012-05-21 14:38

Hello! agbdffd interesting agbdffd site! I'm really like it! Very, very agbdffd good!

#48 By wrotteww (103.7.57.18|94.23.3.139) on 2012-06-06 03:29

หีตูดมากครับ เว็ปเกรียน กระโหลก กรุณาปิดะเว็ป บอกตรง ๆ นะครับว่า ... เว็ปไซต์นี้ปัญญาอ่อนมาก ไร้ความรู้ ไม่มีประโยชน์แก่สังคมไทย ประเทศชาติล่มจมก็เพราะเว็ปของคุณนี้แหล่ะครับ จะบอกให้นะจ๊ะ เห้ย ๆ ๆ ๆ เกือบลืม ปิดไปซะ (ไปตายซะ!!!)^3^

#49 By 7ร้หัวจัย (103.7.57.18|125.25.150.246) on 2012-06-18 14:16

บ่บอกsad smile

#50 By tanpon outarad (103.7.57.18|118.172.224.167) on 2012-06-29 11:15